Informatie


Fotografie en storytelling
Mensen en dieren zijn onderwerpen die ik graag fotografeer. Door spontane interactie probeer ik in mijn foto's wat ik zie en voel vast te leggen. Van uw kind of kinderen of van uw hele familie maak ik in onze studio of op een locatie een spontane en ontspannen fotoshoot. Daarnaast verzorg ik zakelijke portretfotografie, bijvoorbeeld voor uw CV of site. Mocht u een dagdeel willen stralen als model of bent u bezig met het opstellen van een modellen-portfolio dan wil ik dat graag voor u verzorgen. Huwelijk, doop en communie zijn speciale momenten die natuurlijk goed vereeuwigd moeten worden.... misschien kan ik u daarbij van dienst zijn. Voor bedrijven en onderwijsinstellingen verzorg ik d.m.v interviews, fotografie en vormgeving  de storytelling. Aanvullende informatie kunt u o.a. vinden op linkedin.
Tarief Voor reportages, (bv trouw, doop, jubileum, studioshoots) hanteer ik  een basisuurtarief van 50 euro (excl.BTW). Voor het bewerken van de foto’s reken ik 20 euro per uur. Bij reisafstanden van meer dan 10 km maken we vooraf afspraken over reiskostenvergoeding. Tarieven voor storytelling i.o.
Graag adviseer ik u bij het  afdrukken van uw fotomateriaal op bijvoorbeeld hout metaal canvas etc. Natuurlijk kan ik ook uw fotoprintwerk laten verzorgen. Ik werk samen met professionele en qua kosten interessante aanbieders. Mooi en goed hoeft namelijk niet perse duur te zijn. Producten zijn binnen enkele dagen leverbaar bij u aan huis.
Workshops en cursussen Een basiscursus digitale fotografie voor maximaal 4 deelnemers omvat 4 avonden metheorie en praktijk. Je ontvangt digitaal maatwerk lesmateriaal en huiswerkopdrachten. Na ruim 15 van deze cursussen en in combinatie met meer dan 40 jaar onderwijservaring durf ik u te garanderen dat u na deze cursus een basis heeft en dat u meer uit uw spiegelreflexcamera haalt. De kosten voor een dergelijke cursus bedragen bij 4 deelnemers 100 euro pp.
Studio en Fotomateriaal De studio is uitgerust met diverse achterwanden, studioflitsers, softboxen, beautydish, lightbounsers en lichtmeting. Ik werk met de Nikons D750 in combinatie met professioneel glaswerk o.a.  28-70mm 2.8, 70-200mm 2.8, 24 mm 1.4 Art.  Voor de bewerking van de foto’s gebruik ik Adobe Lightroom.
Privacy
In het kader van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming wil ik graag onderstaande onder uw aandacht brengen:
Peter Tillmann Fotografie gevestigd aan Hoekstraat 7 Roosteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.petertillmann.nl Hoekstraat 7 Roosteren 0464492651/ 0652096258 Persoonsgegevens die wij verwerken Peter Tillmann Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@petertillmann.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Peter Tillmann Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van jouw betaling - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten bij je af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming Peter Tillmann Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Peter Tillmann Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens 1 jaar, foto’s minimaal 1 jaar. Delen van persoonsgegevens met derden Peter Tillmann Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Peter Tillmann Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Peter Tillmann Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@petertillmann.nl.  Peter Tillmann Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Peter Tillmann Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@petertillmann.nl